Disclaimer

De informatie op de website van Venterra wordt met de navolgende voorbehouden aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende auteurs van alle teksten, tekeningen en impressies op deze website is het niet toegestaan de voorgenoemde informatie op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Venterra danwel de betreffende opdrachtgever of opdrachtnemer van Venterra.

Geen garantie op juistheid

Alle informatie die op deze website staat is op zorgvuldige wijze door de medewerkers van Venterra danwel opdrachtnemers van Venterra samengesteld. Venterra streeft ernaar om deze website zo actueel als mogelijk te houden. Mocht ondanks deze zorgvuldigheid en accuratesse de inhoud van de website van Venterra fouten of onzorgvuldigheden bevatten, dan kan Venterra hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden en kan de lezer hiervan geen enkele rechten hieraan ontlenen.

© Venterra 2024
Created by