Oude Oostrumseweg 12

Venray

Status: Ontwikkeling

Eind 2022 komt het pand, waarin Stevens Hout sinds jaar en dag is gehuisvest, aan de Oude Oostrumseweg leeg te liggen. Het bedrijf zet haar activiteiten voort op een andere locatie.

In opdracht van de eigenaar van het complex ontwikkelde Venterra een nieuwe bestemming voor de locatie.  

Op het perceel bevinden zich momenteel naast Stevens Hout, 2 appartementen en 1 muziekstudio. Venterra ontwikkelde een woningbouwplan voor de locatie welke bestaat uit 3 appartementen, 14 studio’s voor starters en een gemeenschappelijke ruimte. Het ontwerp is gemaakt door Verheijen Smeets Architecten. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de karakteristieke elementen van de bedrijfshal. Tevens gaat veel aandacht uit naar vergroening van het plangebied dat nu erg versteend is.

In de huidige bedrijfshal worden 10 studio’s gerealiseerd. Daglicht in de studio’s wordt gecreeërd door het dak gedeeltelijk open te maken. Het achterste gedeelte van de hal wordt gesloopt. Hierdoor ontstaat er een buitenruimte welke met groen wordt ingericht. Privacy voor omwonenden blijft geborgd door de bestaande buitenmuren van het pand in de nieuwe invulling als tuinmuur te gebruiken. Tevens wordt er in de buitenruimte een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners gerealiseerd, waar zij elkaar kunnen ontmoeten. In een later stadium worden op dit gedeelte van het perceel nog 4 studio’s toegevoegd. Parkeren wordt op het voorterrein opgelost. Door te kiezen voor een open bestratingmateriaal en groen op het voorterrein in te passen wordt de parkeervoorziening vriendelijk en klimaatadaptief.

Ons plan is in de basis positief bevonden door de gemeente en ook goed ontvangen bij de directe omwonenden. De gemeente juicht het toe dat het karakteristieke pand getransformeerd wordt en er woningvoorraad in het huursegment voor starters wordt toegevoegd. Hier ligt immers een grote behoefte.

De komende maanden gaat Venterra verder met de planontwkkeling en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Medio 2023 kan dan worden gestart met de uitvoering, waarna de studio’s eind 2023 in de verhuur gaan. Wilt u meer informatie over dit plan? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Terug naar overzicht
© Venterra 2023
Created by