Updates Nieuw Manresa

Zichtbaarheid op locatie!

Zichtbaarheid op locatie!

In juli 2019 gaan we een aantal kleine ingrepen doen op de locatie van Nieuw Manresa. Deze ingrepen worden gedaan om de oriëntatie op de locatie en de zichtbaarheid van...

Lees meer
Natuur als uitgangspunt voor de ontwikkeling

Natuur als uitgangspunt voor de ontwikkeling

De kwaliteit van de aanwezige natuur is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van Nieuw Manresa. Zo blijft circa 70% van het plangebied een groene bestemming behouden. Voor het groen...

Lees meer
Bestemmingsplan Nieuw Manresa in procedure!

Bestemmingsplan Nieuw Manresa in procedure!

Het College van Burgemeester & Wethouders heeft in haar vergadering van 9 april 2019 ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan Nieuw Manresa. Het bestemmingsplan maakt woningbouw op de Manresa-locatie mogelijk. Met dit besluit...

Lees meer
Samenwerking met de wijk

Samenwerking met de wijk

Omdat huisvesting meer is dan alleen een gebouw, of een cluster van gebouwen, zijn we in gesprek getreden met Stichting Wijkoverleg Venlo-Oost, jeugdwerk Assist, Woonwenz en de gemeente Venlo. Het...

Lees meer
Een nieuwe invulling, een nieuwe naam

Een nieuwe invulling, een nieuwe naam

De naam Manresa is een begrip in de wijk en bij iedereen bekend. Met een nieuwe projectnaam willen we daar niet teveel van afwijken, maar wel een duidelijke nieuwe invulling...

Lees meer
Historie Manresa

Historie Manresa

De locatie Manresa betreft een bosachtig park in de oostelijke "bantuin" van Venlo, gelegen op de glooiing van het Maasterras en plaatselijk bekend als Park Manresa. De Maasterrassen vormen een...

Lees meer
Samenwerking Venterra en Gemeente Venlo

Samenwerking Venterra en Gemeente Venlo

De gemeente Venlo en Venterra hebben op 4 oktober 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om tot ontwikkeling te komen van de Manresa-locatie in Venlo-Oost. Een belangrijke eerste stap naar een nieuwe...

Lees meer
© Venterra 2019
Created by