Updates Nieuw Manresa

Historie Manresa

Historie Manresa

De locatie Manresa betreft een bosachtig park in de oostelijke "bantuin" van Venlo, gelegen op de glooiing van het Maasterras en plaatselijk bekend als Park Manresa. De Maasterrassen vormen een...

Lees meer
Natuur als uitgangspunt voor de ontwikkeling

Natuur als uitgangspunt voor de ontwikkeling

De kwaliteit van de aanwezige natuur is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van Nieuw Manresa. Zo blijft circa 70% van het plangebied een groene bestemming behouden. Voor het groen...

Lees meer
Verborgen Verleden Venlo

Verborgen Verleden Venlo

Eind juli 2019 hebben we u bericht over activiteiten op de locatie Nieuw Manresa. Daarbij hebben we in samenwerking met de gemeente Venlo in het kader van "Verborgen Verleden Venlo"...

Lees meer
Samenwerking Venterra en Gemeente Venlo

Samenwerking Venterra en Gemeente Venlo

De gemeente Venlo en Venterra hebben op 4 oktober 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om tot ontwikkeling te komen van de Manresa-locatie in Venlo-Oost. Een belangrijke eerste stap naar een nieuwe...

Lees meer
Start werkzaamheden & afsluiting bos

Start werkzaamheden & afsluiting bos

Tijdens de raadsvergadering van 23 oktober jl. is het bestemmingsplan Nieuw Manresa vastgesteld en kunnen we gaan starten met de fysieke werkzaamheden op locatie. Vanaf woensdag 13 november 2019 wordt door...

Lees meer
Een nieuwe invulling, een nieuwe naam

Een nieuwe invulling, een nieuwe naam

De naam Manresa is een begrip in de wijk en bij iedereen bekend. Met een nieuwe projectnaam willen we daar niet teveel van afwijken, maar wel een duidelijke nieuwe invulling...

Lees meer
Samenwerking met de wijk

Samenwerking met de wijk

Omdat huisvesting meer is dan alleen een gebouw, of een cluster van gebouwen, zijn we in gesprek getreden met Stichting Wijkoverleg Venlo-Oost, jeugdwerk Assist, Woonwenz en de gemeente Venlo. Het...

Lees meer
Bestemmingsplan Nieuw Manresa in procedure!

Bestemmingsplan Nieuw Manresa in procedure!

Het College van Burgemeester & Wethouders heeft in haar vergadering van 9 april 2019 ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan Nieuw Manresa. Het bestemmingsplan maakt woningbouw op de Manresa-locatie mogelijk. Met dit besluit...

Lees meer
Vrije sector kavels verkocht!

Vrije sector kavels verkocht!

De vijf vrije sector kavels op Nieuw Manresa zijn verkocht! Wij feliciteren de eerste toekomstige bewoners van het Manresapark! De kavels zijn gelegen in het zuidelijke deel van het plangebied en...

Lees meer
© Venterra 2024
Created by