Natuur als uitgangspunt voor de ontwikkeling

Publicatie datum: 16-04-2019

De kwaliteit van de aanwezige natuur is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van Nieuw Manresa. Zo blijft circa 70% van het plangebied een groene bestemming behouden. Voor het groen dat wel wordt verwijderd om het woningbouwplan te kunnen realiseren, wordt elders in Venlo ruim 55.000 vierkante meter nieuwe natuur aangelegd. In samenwerking met de provincie Limburg en de gemeente Venlo wordt deze "natuurcompensatie" gerealiseerd nabij de kruising Kaldenkerkerweg en Beckersweg in Venlo.

De aanleg van het natuurgebied en het uiteindelijke beheer wordt verricht door de Stichting het Limburgs Landschap. Bovengenoemde natuurinrichting is onderdeel van het bestemmingsplan Nieuw Manresa.

Door de gecombineerde uitvoering van het woningbouwplan en de natuurinrichting, is sprake van een verbetering van de natuurwaarden in en rond het gebied, waarbij de samenhang van de Goudgroene natuurzone verbetert. Beide projecten dragen bij aan het creëren van een duurzame basis voor verdere natuurontwikkeling. Op de eerste plaats de herontwikkeling van het Manresa-park op de overgang tussen de natuur van tuin, park en hellingbos. En op de tweede plaats de realisatie van het natuurgebied als ecologische stapsteen in de ontbrekende schakel tussen de twee grote natuurkernen Jammerdaalse Heide en de Groote Heide.

Terug naar overzicht
© Venterra 2024
Created by