Samenwerking met de wijk

Publicatie datum: 03-12-2018

Omdat huisvesting meer is dan alleen een gebouw, of een cluster van gebouwen, zijn we in gesprek getreden met Stichting Wijkoverleg Venlo-Oost, jeugdwerk Assist, Woonwenz en de gemeente Venlo. Het is de gezamenlijke ambitie om het gebied onderdeel te maken van de bestaande wijk en derhalve met een vertegenwoordiging van de wijk de algemene voortgang van het project en de uiteindelijke inrichting van de openbare ruimte bespreekbaar te maken. In overleg met de genoemde partijen wordt een klankbordgroep opgericht met een mooie mix van buurtbewoners, waarmee op regelmatige basis overleg gevoerd gaat worden.

Voor meer informatie over deze klankbordgroep verwijzen we u naar de november-editie van de wijkkrant van Stichting Wijkoverleg Venlo-Oost.

Terug naar overzicht
© Venterra 2024
Created by