Venterra als projectontwikkelaar

De ambitie van Venterra is met mooi maar vooral kwalitatief vastgoed onze bijdrage te leveren aan het verbeteren van de bebouwde omgeving.

Wij slaan daarin niet door in ons enthousiasme en blijven realistisch en vooral ook zakelijk.Wij investeren in de ontwikkeling en realisatie van hoogwaardige vastgoedprojecten op het gebied van wonen en werken. Als projectontwikkelaar zijn wij bereid en in staat om te investeren in het gehele proces van vastgoedontwikkeling tot de uiteindelijke realisatie. 

Projecten die wij risicodragend hebben gerealiseerd zijn onder meer de gebiedsontwikkeling met 71 woningen Nieuw Manresa te Venlo, 18 zorgappartementen San Damiano te Venray, 9 pioenierwoningen in Siebengewald en Castenray en 4 patiowoningen aan het Leeuwerikplein in Blerick.

© Venterra 2020
Created by