Projectontwikkeling

De ambitie van Venterra is monumenten bouwen voor de toekomst. Wij willen met mooi en kwalitatief vastgoed een bijdrage leveren aan de bebouwde omgeving. Wij slaan daarin niet door in enthousiasme en blijven realistisch en zakelijk. Als projectontwikkelaar zijn wij in staat om te investeren in het gehele proces van vastgoedontwikkeling tot de uiteindelijke realisatie. 

Projecten die wij risicodragend realiseren zijn onder meer de gebiedsontwikkeling met 71 woningen Nieuw Manresa te Venlo, 18 zorgappartementen San Damiano te Venray, 19 woningen Kievitsakker in Ysselsteyn, 8 koopappartementen in de oude Sigarenfabriek Vossen-Breuers in Tegelen, 9 pioenierwoningen in Siebengewald en Castenray en 4 patiowoningen aan het Leeuwerikplein in Blerick.

                                                                                                         

                                              

Procesmanagement

Venterra verzorgt het management van ruimtelijke processen. Wij kunnen voor een vastgoedopgave het gehele proces verzorgen van initiatief tot realisatie. Wij maken hierbij onderscheid in drie fases: locatie analyse, ruimtelijke procedure en realisatie.

Venterra verzorgt locatie analyses. Deze bestaan uit: startgesprek met initiatiefnemer, beleidscheck, haalbaarheidsstudie, stakeholders analyse en het opstellen van een business case. Wij kennen onze afzetmarkt goed en weten aan de hand van onze database welke vastgoedoplossing het beste past op een locatie, op basis van vraag- en aanbod en prijs. Bij de aanvraag van een project stellen wij een budgetraming op. Wij bewaken en managen deze nauwkeurig gedurende het gehele project. 

Venterra doorloopt ruimtelijke procedure. Van het overleg met de gemeente en het opstellen van bestemmingsplan met benodigde onderzoeken tot het maken van calculaties en de aanvraag van  (omgevings-) vergunning verzorgen. Op basis van de ruimtelijke en functionele structuur wordt voor de locatie een stedenbouwkundig plan opgesteld. Wij hebben een breed netwerk van architecten, constructeurs en adviseurs waarmee wij intensief samenwerken en die ons bijstaan bij het uitwerken van deze plannen.

Venterra als bouwregisseur. Tijdens de uitvoerende bouwwerkzaamheden door de aannemer vertegenwoordigen wij u als opdrachtgever. Wij bewaken de financiële en kwalitatieve uitvoering van het project en borgen een goede communicatie tussen alle betrokken partijen. 

Voor de verkoop (of verhuur) van woningen werken wij samen met verschillende regionale makelaars. Wij bewaken het verkoopproces en blijven in nauw overleg met de makelaars.

Venterra creëert draagvlak. Een belangrijk onderdeel binnen het procesmanagement is het creëren van draagvlak. Draagvlak creëren we door in een vroeg stadium met verschillende partijen aan tafel te gaan. Wij zien een groot belang in het betrekken van bestaande en nieuwe bewoners door het oprichten van een klankbordgroep. Uit ervaring weten we: wanneer je draagvlak creëert, is de uiteindelijke realisatie een groter succes.

© Venterra 2022
Created by