Monumenten voor de toekomst

Wij als Venterra bouwen monumenten voor de toekomst. Wij willen de wereld mooier maken. Dit doen we enerzijds doordat we ons bezighouden met de transformatie van bestaand vastgoed en monumentale panden en anderzijds door de realisatie van nieuwe projecten die voor een langere periode de “tand des tijds” kunnen doorstaan.

Venterra is uitgerust om complexe processen te managen en risicodragend te investeren in projectontwikkeling. Tevens kunnen wij opdrachtgevers voor een vastgoedopgave volledig ontzorgen.
Onze kernactiviteiten zijn vastgoedrekenen, project- en procesmanagement, planologie en contractvorming. Indien het project specialistische kennis vereist, hebben wij een breed eigen netwerk waarmee we regelmatig samenwerken en waarbij wij deze kennis ophalen en gericht inzetten.  

Het inschakelen van Venterra geeft een project meer kleur. Venterra is uniek vanwege haar kernwaarden: eigenzinnig en vasthoudend, betrouwbaar en transparant, regionaal betrokken en gericht op samenwerken.  

Wij zijn eigenzinnig en vasthoudend. Dit betekent dat wij een duidelijk eigen visie hebben op projecten. Wij gaan moeilijke opgaves niet uit de weg en zijn inventief bij de aanpak van complexe opgaves. Wij kiezen bij de aanpak van een project niet altijd voor de meest voor de hand liggende oplossing. Hierdoor zien wij dingen die anderen niet zien en zoeken oplossingen die voor onmogelijk worden gehouden. Wij krijgen dan ook veel energie wanneer lijkt dat iets onmogelijk is, maar wij een project toch succesvol voor elkaar krijgen. 

Venterra is niet sectorgebonden en dus in staat processen te managen in woningbouw, gebiedsontwikkeling, utilitaire werken, kantoren, winkels en industriebouw. Bovendien hebben wij een breed regionaal netwerk waardoor wij verbindingen weten te leggen die tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Als wij eenmaal aan een project beginnen dan moet en zal dit ook slagen!

Wij zijn betrouwbaar en transparant. Wij vinden het belangrijk om consequent te handelen en open te communiceren.  Afspraken worden goed vastgelegd en zowel klanten als opponenten worden correct en met respect behandeld. Wij geven altijd een realistisch advies en zoeken in samenwerking met verschillende partijen naar de beste ruimtelijke invulling die de omgeving net dat beetje extra geeft. Hierbij proberen wij rekening te houden met de belangen van onze omgeving. Uit ervaring weten we dat wanneer je draagvlak creëert voor een plan, de uiteindelijke realisatie een groter succes is.

Wij zijn regionaal betrokken. Dit betekent dat we bij voorkeur samenwerken met regionale partners. Wij zijn een klein bedrijf waardoor we persoonlijke aandacht aan de klant kunnen bieden. Wij hebben een gezicht naar de markt en beschikken over een goed netwerk in de regio. Alle medewerkers van Venterra zijn woonachtig in de regio en, middels het verenigingsleven of bestuursfuncties, maatschappelijk betrokken in de regio. Vanwege deze persoonlijke betrokkenheid in de regio, zijn medewerkers van Venterra extra gemotiveerd om een project te laten slagen.

Wij zijn gericht op samenwerken. Venterra opereert graag in een netwerkorganisatie met partners die ieder hun eigen specialisme hebben. Wij werken bij voorkeur in bouwteamverband met onze bouwpartners. Door samen te werken met andere partners beschikken wij over meer kennis en zijn we in staat een groter projectvolume te managen. Wij zijn bereid om te delen met onze samenwerkingspartners.

Wij bezoeken regelmatig onze projecten die we in de loop van de afgelopen 20 jaar hebben gerealiseerd. Enerzijds uit trots, anderzijds ook om te leren hoe de door ons gekozen oplossingen de tand des tijds kunnen doorstaan. Wij bouwen monumenten voor de toekomst.

Blijf op de hoogte
Volg ons op:
   

Adres

Noorderpoort 11A
5916 PJ Venlo

Telefoon

+31 77 321 91 40

© Venterra 2022
Created by