Huisvesting is meer dan alleen een gebouw

Venterra streeft daarbij naar het creëren van (creatieve) huisvestingsoplossingen met een optimaal en duurzaam evenwicht tussen de omgevingsaspecten, de gebruiker, de toekomstige gebruiker en het rendement.

Op het gebied van duurzaamheid is de maatschappij volop in beweging. Venterra kiest daarom voor een pragmatische aanpak aan de hand van de 3 P’s: People, Planet, Profit. Uitgangspunten zijn het economisch rendement en de beheersing van de huisvestingslasten voor de klant, met aandacht voor sociale duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid. Venterra heeft haar visie daarin vertaald naar een duurzaamheidsbeleid dat bestaat uit een 11-tal aandachtspunten. Bij elk nieuw project of ontwikkeling wordt aan de hand van deze aandachtspunten beoordeeld of het in voldoende mate bijdraagt aan de visie en het duurzaamheidsbeleid van Venterra.

Blijf op de hoogte
Volg ons op:

Venterra Onroerend Goed Realisten is uitgerust om complexe processen te managen en opdrachtgevers voor wat betreft een vastgoed opgave volledig te kunnen ontzorgen.

Net zoals alle andere gerespecteerde collega’s beschikken wij hiervoor over expertise van vastgoedrekenen, projectmanagement, procesmanagement, planeconomie, marktinformatie, planologie en contractvorming. Indien het project of de opgave specialistische kennis vereist, zijn we in staat deze uit het eigen netwerk op te halen en gericht in te zetten.

Het inschakelen van Venterra geeft een project echter net iets meer kleur. Dit komt doordat we in staat en bereid zijn om risicodragend te investeren in een vastgoedopgave, we door ons brede netwerk in staat zijn om bijzondere verbindingen te leggen die tot nieuwe inzichten kunnen leiden, we vasthoudend en eigenzinnig zijn en dingen zien die anderen niet zien. Wij krijgen er enorm veel energie van op het moment dat anderen vertellen dat iets niet mogelijk is, wij dan toch de juiste verbindingen weten te leggen om een vastgoedproject voor elkaar te krijgen.

Wij zijn Venterra

Adres

Noorderpoort 11A
5916 PJ Venlo

Telefoon

+31 77 321 91 40

© Venterra 2019
Created by