Residentie Heilig Hart

Venlo

Status: Ontwikkeling

Federatie Parochies VenloStad en Venterra slaan de handen ineen om het kerkgebied van de Heilig Hart Kerk aan de Veldenseweg in Venlo te transformeren tot een mooi woongebied: Residentie Heilig Hart. Het ontwerp is in handen van Verheijen-Smeets Architecten uit Tegelen.

De ontwikkeling bestaat uit de sloop van de voormalige pastoriewoningen aan de Paulus Potterstraat. Op deze locatie verrijst een kleinschalig complex van 10 levensloopbestendige koopappartementen. In de Heilig Hart Kerk zelf worden 9 luxe huurappartementen gerealiseerd zonder aandacht voor de karakteristieke elementen van het Rijksmonumentale gebouw uit het oog te verliezen. Naast de appartementen wordt er onder de centrale koepel een algemene ontmoetingsruimte gecreëerd waar bewoners gebruik van kunnen maken.

De omgeving rondom de kerk en het appartementencomplex wordt zorgvuldig en zo veel mogelijk met groen ingericht. De benodigde parkeervoorzieningen worden aan de achterzijde van het complex, en zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken, gerealiseerd.

De gemeente Venlo heeft kennis genomen van de planopzet en in een principebesluit aangegeven medewerking te verlenen aan dit plan. Buurtbewoners en andere betrokkenen zijn middels een zorgvuldige omgevingsdialoog geinformeerd over dit mooie initiatief. Middels klankbordsessies hebben zij actief mee kunnen denken in de planvorming, is het draagvlak vergroot en is het plan nog beter geworden.

De Omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven door de gemeente Venlo. Wij hopen in het tweede kwartaal van 2024 te starten met de bouwwerkzaamheden.

Kijk op www.residentieheilighart.nl voor meer informatie over dit mooie project.

Middels een nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Residentie Heilig Hart. Wilt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief of heeft u vragen over dit project; stuur dan een mail naar info@venterra.nl of neem contact op via het contactformulier.

Terug naar overzicht
© Venterra 2024
Created by