Wij zijn Venterra

Venterra is uniek vanwege haar kernwaarden: eigenzinnig en vasthoudend, betrouwbaar en transparant, regionaal betrokken en gericht op samenwerken. 

Wij zijn eigenzinnig en vasthoudend, wat betekent dat wij een duidelijk eigen visie hebben op projecten. Wij gaan moeilijke opgaves niet uit de weg en zijn inventief bij de aanpak van complexe opgaves. Wij kiezen bij de aanpak van een project niet altijd voor de meest voor de hand liggende oplossing. Hierdoor zien wij dingen die anderen niet zien en zoeken oplossingen die voor onmogelijk worden gehouden. Wij krijgen dan ook veel energie wanneer lijkt dat iets onmogelijk is, maar wij een project toch succesvol voor elkaar krijgen. 

Wij zijn betrouwbaar en transparant. Wij vinden het belangrijk om consequent te handelen en open te communiceren.  Afspraken worden goed vastgelegd en zowel klanten als opponenten worden correct en met respect behandeld. Wij geven altijd een realistisch advies en zoeken in samenwerking met verschillende partijen naar de beste ruimtelijke invulling die de omgeving net dat beetje extra geeft. Een belangrijk onderdeel binnen het procesmanagement is het creëren van draagvlak.  Wij zien een groot belang in het betrekken van bestaande en nieuwe bewoners door het oprichten van een klankbordgroep. Uit ervaring weten we: wanneer je draagvlak creëert, is de uiteindelijke realisatie een groter succes.

Wij zijn regionaal betrokken. Wij hebben een gezicht naar de markt en beschikken over een goed netwerk in de regio. Bij voorkeur werken we samen met regionale partners. Met ons breed regionale netwerk leggen wij verbindingen die tot nieuwe inzichten kunnen leiden.  Alle medewerkers van Venterra zijn woonachtig in de regio en, middels het verenigingsleven of bestuursfuncties, maatschappelijk betrokken in de regio. Vanwege deze persoonlijke betrokkenheid in de regio, zijn medewerkers van Venterra extra gemotiveerd om een project te laten slagen. Bovendien zijn we een klein bedrijf waardoor we persoonlijke aandacht aan de klant kunnen bieden.

Wij zijn gericht op samenwerken. Venterra opereert graag in een netwerkorganisatie met partners die ieder hun eigen specialisme hebben. Wij werken bij voorkeur in bouwteamverband met onze bouwpartners. Door samen te werken met andere partners beschikken wij over meer kennis en zijn we in staat een groter projectvolume te managen. Wij zijn bereid om te delen met onze samenwerkingspartners.

Maak kennis met het team van Venterra:

© Venterra 2024
Created by